School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Maja De Bij
Leerlingnummer:111111
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Grafische weergave
  NormNegatiefRiskantNormaalPositiefHeel positief
  (11%)(12%)(54%)(12%)(11%)
Betrouwbaarheid 8         ████████
Sociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen) 3   ████████      
Sociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog) 9         ████████
Onzekere antwoordneiging 4     ████████    
Evaluatieve antwoordneiging 7       ████████  
 
Algemene houding t.a.v. het schoolleven (totaal) 4     ████████    
 
Welbevinden 4     ████████    
Plezier op school 5     ████████    
Relatie met de leerkrachten 7       ████████  
Sociaal aanvaard voelen 2████████        
 
Motivatie 8         ████████
Leertaakgerichtheid 6     ████████    
Concentratie in de klas 8         ████████
Huiswerk-houding 6     ████████    
 
Zelfvertrouwen 3   ████████      
Uitdrukkingsvaardigheid 4     ████████    
Zelfvertrouwen bij Proefwerken 3   ████████      
Sociale Vaardigheid 1████████        
 
Algemeen gevoel van schoolveiligheid 8         ████████
Gepest worden 3   ████████      
Zelf (meedoen aan) pesten 9         ████████

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Maja De Bij
Leerlingnummer:111111
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Toelichting op de uitslagen van Maja De Bij
Manier van invullen

Maja heeft de vragenlijst betrouwbaar ingevuld.

Zij heeft de neiging om een goede indruk te willen maken. Daardoor zijn de antwoorden vaak positiever dan in werkelijkheid het geval is. Hierdoor is het beeld van welbevinden, motivatie en de totaalscore iets te rooskleurig. En misschien wordt het pesten van anderen ontkend.

Houdingen ten aanzien van het schoolleven

Maja heeft een normale algemene houding ten aanzien van het schoolleven.

Haar gevoel over de school waar zij op zit is normaal.
Dit gevoel over de school wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij ervaart de school als enigszins plezierig.
Zij heeft een positieve relatie met de leerkrachten.
Zij heeft een negatieve relatie met de andere leerlingen.

Haar motivatie ten aanzien van schoolwerk is heel goed.
Deze mate van motivatie wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij doet op een normale manier haar best op schoolwerk.
Zij kan zich heel goed concentreren in de klas.
Zij doet op een normale manier haar best op huiswerk.

Haar zelfvertrouwen op school is aan de lage kant.
Deze mate van zelfvertrouwen wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij vindt het soms gemakkelijk en soms moeilijk om te vertellen of op te schrijven wat zij denkt.
Zij heeft iets te weinig zelfvertrouwen bij proefwerken.
Zij heeft een heel zwakke sociale vaardigheid in de klas.

Pestgedrag

Maja doet niet of nauwelijks mee met het pesten van anderen.
Maja wordt wel eens gepest.

Veiligheid op school

Maja voelt zich heel veilig op school.
Zij heeft een positieve relatie met de leerkrachten.
Zij heeft een negatieve relatie de andere leerlingen.


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Pipo De Clown
Leerlingnummer:222222
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Grafische weergave
  NormNegatiefRiskantNormaalPositiefHeel positief
  (11%)(12%)(54%)(12%)(11%)
Betrouwbaarheid 5     ████████    
Sociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen) 8         ████████
Sociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog) 5     ████████    
Onzekere antwoordneiging 4     ████████    
Evaluatieve antwoordneiging 6     ████████    
 
Algemene houding t.a.v. het schoolleven (totaal) 3   ████████      
 
Welbevinden 6     ████████    
Plezier op school 5     ████████    
Relatie met de leerkrachten 5     ████████    
Sociaal aanvaard voelen 7       ████████  
 
Motivatie 1████████        
Leertaakgerichtheid 3   ████████      
Concentratie in de klas 1████████        
Huiswerk-houding 1████████        
 
Zelfvertrouwen 6     ████████    
Uitdrukkingsvaardigheid 6     ████████    
Zelfvertrouwen bij Proefwerken 6     ████████    
Sociale Vaardigheid 7       ████████  
 
Algemeen gevoel van schoolveiligheid 9         ████████
Gepest worden 7       ████████  
Zelf (meedoen aan) pesten 3   ████████      

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Pipo De Clown
Leerlingnummer:222222
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Toelichting op de uitslagen van Pipo De Clown
Manier van invullen

Pipo heeft de vragenlijst betrouwbaar ingevuld.

Houdingen ten aanzien van het schoolleven

Pipo heeft een riskante algemene houding ten aanzien van het schoolleven.

Zijn gevoel over de school waar hij op zit is normaal.
Dit gevoel over de school wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Hij ervaart de school als enigszins plezierig.
Hij heeft een normale relatie met de leerkrachten.
Hij heeft een positieve relatie met de andere leerlingen.

Zijn motivatie ten aanzien van schoolwerk is laag.
Deze mate van motivatie wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Hij doet iets te weinig zijn best op schoolwerk.
Hij kan zich niet goed concentreren in de klas.
Hij doet heel weinig zijn best op huiswerk.

Zijn zelfvertrouwen op school is normaal.
Deze mate van zelfvertrouwen wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Hij vindt het soms gemakkelijk en soms moeilijk om te vertellen of op te schrijven wat hij denkt.
Hij heeft op een normale manier zelfvertrouwen bij proefwerken.
Hij heeft een goede sociale vaardigheid in de klas.

Pestgedrag

Pipo doet wel eens mee met het pesten van anderen.
Pipo wordt niet of nauwelijks gepest.

Veiligheid op school

Pipo voelt zich heel veilig op school.
Hij heeft een normale relatie met de leerkrachten.
Hij heeft een positieve relatie de andere leerlingen.


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Pieter Konijn
Leerlingnummer:333333
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Grafische weergave
  NormNegatiefRiskantNormaalPositiefHeel positief
  (11%)(12%)(54%)(12%)(11%)
Betrouwbaarheid 4     ████████    
Sociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen) 8         ████████
Sociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog) 4     ████████    
Onzekere antwoordneiging 5     ████████    
Evaluatieve antwoordneiging 6     ████████    
 
Algemene houding t.a.v. het schoolleven (totaal) 4     ████████    
 
Welbevinden 4     ████████    
Plezier op school 4     ████████    
Relatie met de leerkrachten 4     ████████    
Sociaal aanvaard voelen 7       ████████  
 
Motivatie 3   ████████      
Leertaakgerichtheid 3   ████████      
Concentratie in de klas 5     ████████    
Huiswerk-houding 5     ████████    
 
Zelfvertrouwen 6     ████████    
Uitdrukkingsvaardigheid 8         ████████
Zelfvertrouwen bij Proefwerken 4     ████████    
Sociale Vaardigheid 6     ████████    
 
Algemeen gevoel van schoolveiligheid 9         ████████
Gepest worden 9         ████████
Zelf (meedoen aan) pesten 1████████        

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Pieter Konijn
Leerlingnummer:333333
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Toelichting op de uitslagen van Pieter Konijn
Manier van invullen

Pieter heeft de vragenlijst betrouwbaar ingevuld.

Houdingen ten aanzien van het schoolleven

Pieter heeft een normale algemene houding ten aanzien van het schoolleven.

Zijn gevoel over de school waar hij op zit is normaal.
Dit gevoel over de school wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Hij ervaart de school als enigszins plezierig.
Hij heeft een normale relatie met de leerkrachten.
Hij heeft een positieve relatie met de andere leerlingen.

Zijn motivatie ten aanzien van schoolwerk is aan de lage kant.
Deze mate van motivatie wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Hij doet iets te weinig zijn best op schoolwerk.
Hij kan zich op een normale manier concentreren in de klas.
Hij doet op een normale manier zijn best op huiswerk.

Zijn zelfvertrouwen op school is normaal.
Deze mate van zelfvertrouwen wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Hij vindt het heel gemakkelijk om te vertellen of op te schrijven wat hij denkt.
Hij heeft op een normale manier zelfvertrouwen bij proefwerken.
Hij heeft een normale sociale vaardigheid in de klas.

Pestgedrag

Pieter doet regelmatig mee met het pesten van anderen.
Pieter wordt niet of nauwelijks gepest.

Veiligheid op school

Pieter voelt zich heel veilig op school.
Hij heeft een normale relatie met de leerkrachten.
Hij heeft een positieve relatie de andere leerlingen.


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Pippi Langkous
Leerlingnummer:444444
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Grafische weergave
  NormNegatiefRiskantNormaalPositiefHeel positief
  (11%)(12%)(54%)(12%)(11%)
Betrouwbaarheid 6     ████████    
Sociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen) 5     ████████    
Sociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog) 8         ████████
Onzekere antwoordneiging 5     ████████    
Evaluatieve antwoordneiging 9         ████████
 
Algemene houding t.a.v. het schoolleven (totaal) 5     ████████    
 
Welbevinden 7       ████████  
Plezier op school 6     ████████    
Relatie met de leerkrachten 7       ████████  
Sociaal aanvaard voelen 6     ████████    
 
Motivatie 5     ████████    
Leertaakgerichtheid 3   ████████      
Concentratie in de klas 3   ████████      
Huiswerk-houding 6     ████████    
 
Zelfvertrouwen 6     ████████    
Uitdrukkingsvaardigheid 8         ████████
Zelfvertrouwen bij Proefwerken 5     ████████    
Sociale Vaardigheid 5     ████████    
 
Algemeen gevoel van schoolveiligheid 9         ████████
Gepest worden 9         ████████
Zelf (meedoen aan) pesten 7       ████████  

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Pippi Langkous
Leerlingnummer:444444
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Toelichting op de uitslagen van Pippi Langkous
Manier van invullen

Pippi heeft de vragenlijst betrouwbaar ingevuld.

Houdingen ten aanzien van het schoolleven

Pippi heeft een normale algemene houding ten aanzien van het schoolleven.

Haar gevoel over de school waar zij op zit is positief.
Dit gevoel over de school wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij ervaart de school als enigszins plezierig.
Zij heeft een positieve relatie met de leerkrachten.
Zij heeft een normale relatie met de andere leerlingen.

Haar motivatie ten aanzien van schoolwerk is normaal.
Deze mate van motivatie wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij doet iets te weinig haar best op schoolwerk.
Zij kan zich niet zo goed concentreren in de klas.
Zij doet op een normale manier haar best op huiswerk.

Haar zelfvertrouwen op school is normaal.
Deze mate van zelfvertrouwen wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij vindt het heel gemakkelijk om te vertellen of op te schrijven wat zij denkt.
Zij heeft op een normale manier zelfvertrouwen bij proefwerken.
Zij heeft een normale sociale vaardigheid in de klas.

Pestgedrag

Pippi doet niet of nauwelijks mee met het pesten van anderen.
Pippi wordt niet of nauwelijks gepest.

Veiligheid op school

Pippi voelt zich heel veilig op school.
Zij heeft een positieve relatie met de leerkrachten.
Zij heeft een normale relatie de andere leerlingen.


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Donald Duck
Leerlingnummer:12341234
Datum afname:15-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Grafische weergave
  NormNegatiefRiskantNormaalPositiefHeel positief
  (11%)(12%)(54%)(12%)(11%)
Betrouwbaarheid 5     ████████    
Sociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen) 6     ████████    
Sociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog) 9         ████████
Onzekere antwoordneiging 5     ████████    
Evaluatieve antwoordneiging 9         ████████
 
Algemene houding t.a.v. het schoolleven (totaal) 4     ████████    
 
Welbevinden 7       ████████  
Plezier op school 6     ████████    
Relatie met de leerkrachten 7       ████████  
Sociaal aanvaard voelen 7       ████████  
 
Motivatie 4     ████████    
Leertaakgerichtheid 5     ████████    
Concentratie in de klas 3   ████████      
Huiswerk-houding 5     ████████    
 
Zelfvertrouwen 4     ████████    
Uitdrukkingsvaardigheid 5     ████████    
Zelfvertrouwen bij Proefwerken 3   ████████      
Sociale Vaardigheid 2████████        
 
Algemeen gevoel van schoolveiligheid 9         ████████
Gepest worden 6     ████████    
Zelf (meedoen aan) pesten 9         ████████

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Donald Duck
Leerlingnummer:12341234
Datum afname:15-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam

Toelichting op de uitslagen van Donald Duck
Manier van invullen

Donald heeft de vragenlijst betrouwbaar ingevuld.

Houdingen ten aanzien van het schoolleven

Donald heeft een normale algemene houding ten aanzien van het schoolleven.

Haar/Zijn gevoel over de school waar zij/hij op zit is positief.
Dit gevoel over de school wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij/Hij ervaart de school als enigszins plezierig.
Zij/Hij heeft een positieve relatie met de leerkrachten.
Zij/Hij heeft een positieve relatie met de andere leerlingen.

Haar/Zijn motivatie ten aanzien van schoolwerk is normaal.
Deze mate van motivatie wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij/Hij doet op een normale manier haar/zijn best op schoolwerk.
Zij/Hij kan zich niet zo goed concentreren in de klas.
Zij/Hij doet op een normale manier haar/zijn best op huiswerk.

Haar/Zijn zelfvertrouwen op school is normaal.
Deze mate van zelfvertrouwen wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij/Hij vindt het soms gemakkelijk en soms moeilijk om te vertellen of op te schrijven wat zij/hij denkt.
Zij/Hij heeft iets te weinig zelfvertrouwen bij proefwerken.
Zij/Hij heeft een heel zwakke sociale vaardigheid in de klas.

Pestgedrag

Donald doet niet of nauwelijks mee met het pesten van anderen.
Donald wordt niet of nauwelijks gepest.

Veiligheid op school

Donald voelt zich heel veilig op school.
Zij/Hij heeft een positieve relatie met de leerkrachten.
Zij/Hij heeft een positieve relatie de andere leerlingen.


Normering

In deze rapportage worden alle resultaten uitgedrukt in normen van 1 tot 9. Dit zijn geen rapportcijfers! Zij representeren een positie in vergelijking met de antwoorden van andere leerlingen. Een hoge norm betekent dat een leerling positief geantwoord heeft in vergelijking met de antwoorden van andere leerlingen. Voor het bepalen van deze normen zijn de antwoorden gebruikt van ongeveer een miljoen leerlingen uit heel Nederland.

Voorbeeld:
Een leerling heeft een norm van 7 op een bepaalde eigenschap. Dit betekent dat deze leerling – net als 12% van alle leerlingen in Nederland – zichzelf relatief positief beoordeelt op deze eigenschap.

Normen Percentage van alle leerlingen
met dezelfde norm
1 = zeer negatieve indicatie 4%
2 = negatieve indicatie 7%
3 = riskante indicatie 12%
4 = normaal 17%
5 = normaal 20%
6 = normaal 17%
7 = positief 12%
8 = heel positief 7%
9 = heel positief 4%

Normen 1 en 2 zijn negatieve indicaties (11% van de leerlingen).

Norm 3 is een riskante indicatie (12% van de leerlingen).

Alle overige normen (4-9) kunnen beschouwd worden als normaal. Onderscheid binnen deze groep (77% van de leerlingen) is in het overzicht opgenomen, maar heeft geen klinische betekenis.