School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Maja De Bij
Leerlingnummer:111111
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 1

Algemene informatie

Deze rapportage is op naam gesteld en dient met zorg gebruikt en bewaard te worden. De wettelijk geregelde bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betreffende leerling is van toepassing. Alleen personen die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de betreffende leerling zijn gerechtigd deze rapportage in te zien. Voor anderen mogen deze gegevens niet toegankelijk zijn.

Deze rapportage is een weergave van diverse houdingen, gevoelens, gedachtes, meningen en gedragingen van een leerling op en t.a.v. het schoolleven. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van de leerling zelf.

Als u vragen heeft over deze rapportage of advies wilt hebben, kunt u contact opnemen met:

Pepijn Straatman
pepijn.straatman@psitestuitgevers.nl
06 - 10 06 02 83

of

Peter Tamboer
peter.tamboer@psitestuitgevers.nl
06 – 51 23 26 44


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Maja De Bij
Leerlingnummer:111111
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 2

Normering

In deze rapportage worden alle resultaten uitgedrukt in normen van 1 tot 9. Dit zijn geen rapportcijfers! Zij representeren een positie in vergelijking met de antwoorden van andere leerlingen. Een hoge norm betekent dat een leerling positief geantwoord heeft in vergelijking met de antwoorden van andere leerlingen. Voor het bepalen van deze normen zijn de antwoorden gebruikt van ongeveer een miljoen leerlingen uit heel Nederland.

Voorbeeld:
Een leerling heeft een norm van 7 op een bepaalde eigenschap. Dit betekent dat deze leerling – net als 12% van alle leerlingen in Nederland – zichzelf relatief positief beoordeelt op deze eigenschap.

Normen Percentage van alle leerlingen
met dezelfde norm
1 = zeer negatieve indicatie 4%
2 = negatieve indicatie 7%
3 = riskante indicatie 12%
4 = normaal 17%
5 = normaal 20%
6 = normaal 17%
7 = positief 12%
8 = heel positief 7%
9 = heel positief 4%

Normen 1 en 2 zijn negatieve indicaties (11% van de leerlingen).

Norm 3 is een riskante indicatie (12% van de leerlingen).

Alle overige normen (4-9) kunnen beschouwd worden als normaal. Onderscheid binnen deze groep (77% van de leerlingen) is in het overzicht opgenomen, maar heeft geen klinische betekenis.


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Maja De Bij
Leerlingnummer:111111
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 3

Rapportage & Interpretatie

Hieronder staan de resultaten gepresenteerd in vijf onderdelen.
Wij adviseren om de resultaten ook in de gepresenteerde volgorde te lezen.

1. Betrouwbaarheid

Als de vragenlijst slordig is gemaakt kan dat invloed hebben op de uitslagen. Als de vragenlijst zo slordig is gemaakt dat de uitslagen niet meer betrouwbaar zijn, wordt dat hieronder aangegeven.

De vragenlijst is betrouwbaar ingevuld.

2. Antwoordneigingen

2a. Sociaal wenselijke antwoordneiging
Sociaal wenselijk antwoordgedrag betekent dat een leerling positiever is over zichzelf dan in werkelijkheid het geval is.
Positiever tegenover anderen (indruk maken) of positiever tegenover zichzelf (zelfbedrog).
Door deze antwoordneigingen kunnen zwakke schoolhoudingen soms minder goed gedetecteerd worden.
Een lage score (norm 1, 2 of 3) betekent dat een leerling een positiever beeld van zichzelf geeft dan in werkelijkheid het geval is.

Sociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen): 3
Sociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog): 9

2b. Onzekere antwoordneiging
Er zijn ook leerlingen die heel onzeker zijn over wat ze zouden moeten antwoorden en geven relatief vaak het antwoord ‘Dat weet ik niet’.
Door deze antwoordneigingen kunnen zwakke schoolhoudingen soms minder goed gedetecteerd worden.
Een lage score (norm 1, 2 of 3) betekent dat een leerling relatief vaak vragen beantwoord heeft met ‘Dat weet ik niet’.

Onzekere antwoordneiging: 4
2c. Evaluatieve antwoordneiging

Een klein deel van de leerlingen geeft aan de vragen uit de vragenlijst saai vindt of moeilijk te beantwoorden. Dit kan de resultaten enigszins vertekenen.

Evaluatieve antwoordneiging: 7
3. Houdingen t.a.v. het schoolleven

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie houdingen: welbevinden, motivatie en zelfvertrouwen. Binnen elk van deze houdingen kan onderscheid gemaakt worden tussen drie verschillende aspecten van een houding. Ook wordt een samenvattende totaalscore gepresenteerd. Wij adviseren zorgvuldig om te gaan met mogelijke interpretaties. Uit onderzoek is gebleken dat meestal bij 3 of meer lage normen (1 of 2) sprake is van een probleem, maar dat een enkele lage norm niet meteen verontrustend hoeft te zijn. Let op: dit zijn geen rapportcijfers, maar normen!

Algemene houding t.a.v. het schoolleven (totaal): 4
 
Welbevinden 4
Plezier op school 5
Relatie met de leerkrachten 7
Sociaal aanvaard voelen 2
 
Motivatie 8
Leertaakgerichtheid 6
Concentratie in de klas 8
Huiswerk-houding 6
 
Zelfvertrouwen 3
Uitdrukkingsvaardigheid 4
Zelfvertrouwen bij Proefwerken 3
Sociale Vaardigheid 1
4. Pestgedrag en schoolveiligheid

Eventuele zwakke houdingen t.a.v. het schoolleven kunnen samenhangen met pestgedrag en een gevoel van schoolveiligheid.
Let op: een lage norm is altijd een negatieve indicatie. Een lage norm bij pesten betekent dus dat iemand pestgedrag vertoont. Een lage norm bij gepest worden betekent dat iemand gepest wordt.

Algemeen gevoel van schoolveiligheid 8
Gepest worden 3
Zelf (meedoen aan) pesten 9

Sociale schoolveiligheid omvat de schalen ‘Relatie met de leerkrachten’ en ‘Sociaal aanvaard voelen’ uit de hoofdschaal ‘Welbevinden’.
Zie hierboven bij 3. Houdingen t.a.v. het schoolleven.
Fysieke schoolveiligheid wordt uitsluitend als klasgemiddelde gepresenteerd in het klas- en schooloverzicht.


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Maja De Bij
Leerlingnummer:111111
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 4

Grafische weergave
  NormNegatiefRiskantNormaalPositiefHeel positief
  (11%)(12%)(54%)(12%)(11%)
Betrouwbaarheid 8         ████████
Sociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen) 3   ████████      
Sociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog) 9         ████████
Onzekere antwoordneiging 4     ████████    
Evaluatieve antwoordneiging 7       ████████  
 
Algemene houding t.a.v. het schoolleven (totaal) 4     ████████    
 
Welbevinden 4     ████████    
Plezier op school 5     ████████    
Relatie met de leerkrachten 7       ████████  
Sociaal aanvaard voelen 2████████        
 
Motivatie 8         ████████
Leertaakgerichtheid 6     ████████    
Concentratie in de klas 8         ████████
Huiswerk-houding 6     ████████    
 
Zelfvertrouwen 3   ████████      
Uitdrukkingsvaardigheid 4     ████████    
Zelfvertrouwen bij Proefwerken 3   ████████      
Sociale Vaardigheid 1████████        
 
Algemeen gevoel van schoolveiligheid 8         ████████
Gepest worden 3   ████████      
Zelf (meedoen aan) pesten 9         ████████

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Maja De Bij
Leerlingnummer:111111
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 5

Toelichting op de uitslagen van Maja De Bij
Manier van invullen

Maja heeft de vragenlijst betrouwbaar ingevuld.

Zij heeft de neiging om een goede indruk te willen maken. Daardoor zijn de antwoorden vaak positiever dan in werkelijkheid het geval is. Hierdoor is het beeld van welbevinden, motivatie en de totaalscore iets te rooskleurig. En misschien wordt het pesten van anderen ontkend.

Houdingen ten aanzien van het schoolleven

Maja heeft een normale algemene houding ten aanzien van het schoolleven.

Haar gevoel over de school waar zij op zit is normaal.
Dit gevoel over de school wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij ervaart de school als enigszins plezierig.
Zij heeft een positieve relatie met de leerkrachten.
Zij heeft een negatieve relatie met de andere leerlingen.

Haar motivatie ten aanzien van schoolwerk is heel goed.
Deze mate van motivatie wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij doet op een normale manier haar best op schoolwerk.
Zij kan zich heel goed concentreren in de klas.
Zij doet op een normale manier haar best op huiswerk.

Haar zelfvertrouwen op school is aan de lage kant.
Deze mate van zelfvertrouwen wordt voor een deel bepaald door wat hieronder staat.
Zij vindt het soms gemakkelijk en soms moeilijk om te vertellen of op te schrijven wat zij denkt.
Zij heeft iets te weinig zelfvertrouwen bij proefwerken.
Zij heeft een heel zwakke sociale vaardigheid in de klas.

Pestgedrag

Maja doet niet of nauwelijks mee met het pesten van anderen.
Maja wordt wel eens gepest.

Veiligheid op school

Maja voelt zich heel veilig op school.
Zij heeft een positieve relatie met de leerkrachten.
Zij heeft een negatieve relatie de andere leerlingen.


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Individueel rapport
Naam:Maja De Bij
Leerlingnummer:111111
Datum afname:02-10-2021
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 6

Leerkrachtbeoordeling
Leerkracht Negatiever Positiever MOT WEL ZEL
De leerkracht ziet de leerling op
  • MOT niet positiever of negatiever
  • WEL negatiever
  • ZEL niet positiever of negatiever
dan de leerling zichzelf.

De overeenkomst van invullen van de individuele vragen tussen leerling en leerkracht is gering (0.339450)