Open

Algemene Informatie

Auteurs

Drs. H.C.M. (Harrie) Vorst was verbonden aan de afdeling Psychologische Methodenleer van de Universiteit van Amsterdam. Drs. J.A.E. (Joop) Smits was inspecteur onderwijs, vooral belast met het toezicht op (speciaal) onderwijs en voortgezet onderwijs. In onderwijskringen zijn zij bekend als auteurs van de SchoolVragenLijst (SVL), de meest gebruikte test in het Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Inhoud

 1. Algemene houding t.a.v. het schoolleven
   
 2. Welbevinden                                                                                     
  Plezier op school                                                                                   
  Relatie met de leerkrachten                                                                     
  Sociaal aanvaard voelen 

 3. Motivatie                                                
  Leertaakgerichtheid                                                                             
  Concentratie in de klas                                                                         
  Huiswerk-houding 

 4. Zelfvertrouwen           
  Uitdrukkingsvaardigheid                                                                     
  Zelfvertrouwen bij Proefwerken                                                         
  Sociale Vaardigheid      

 5. Pestgedrag
  (meedoen aan)pesten van anderen
  gepest worden
   
 6. Schoolveiligheid
  Algemeen gevoel van schoolveiligheid
  Sociale schoolveiligheid
  Fysieke schoolveiligheid
   
 7. Betrouwbaarheid
   
 8. Antwoordneigingen
  Sociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen)     
  Sociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog) 
  Onzekere antwoordneiging
  Evaluatieve antwoordneiging                  

Meer Informatie Monitor Schoolveiligheid

Scholen zijn verplicht om jaarlijks veiligheid op school te monitoren. Psi Testuitgevers voorziet in deze behoefte met de SAQI. Op onderstaande weblinks kunt u lezen over wat de Onderwijsinspectie verwacht van de school en van Psi Testuitgevers als aanbieder van een schoolveiligheidsmonitor.

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid/zorgplicht-veiligheid-leerlingen

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid/toezicht-op-naleving-zorgplicht-sociale-veiligheid-op-school

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid/vraag-en-antwoord

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-de618287cc0b9a563bd2beacc44d27e62881649e/pdf

https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/monitoring/

 

Samenvattend zijn er twee vragen:

1. Wat maakt een school veilig?

- Als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast, bijv. door pestgedrag.

- Als leerlingen zich op school ook veilig voelen.

2. Wat moet een school meten?

- Algemeen sociaal en fysiek welbevinden

- Ervaren gevoel van sociale en fysieke veiligheid

- Aantasting van sociale en fysieke veiligheid

 

Welbevinden:

Algemeen gevoel van sociaal en fysiek welbevinden op school, positieve gevoelens over klas, leerkrachten en klasgenoten, jezelf kunnen zijn, je prettig en thuis voelen e.d.

Sociale veiligheid:

Aantasting van de integriteit in het intermenselijk verkeer, bijvoorbeeld door uitschelden,

belachelijk maken, achterstelling en discriminatie, vernedering, buitensluiten, e.d.

Fysieke veiligheid:

Aantasting van de lichamelijke integriteit, bijvoorbeeld door het toebrengen van lichamelijke pijn of letsel; denk bijvoorbeeld aan geweld in de vorm van slaan, schoppen, e.d.