Open

Cotan-beoordeling en indicatiestelling

De SAQI is beoordeeld door de Cotan en, zoals u hieronder kunt zien, is het oordeel zeer gunstig. Met uitzondering van de Criteriumvaliditeit, ook volgens de Cotan het minst belangrijke criterium, scoort de SAQI op de meeste criteria ‘goed’, het hoogst haalbare oordeel. Hiermee is de SAQI goedgekeurd door de Cotan. Op grond hiervan is de SAQI opgenomen in de regeling voor de Indicatiestelling.

Deze maand (Oktober 2021) wordt een hernormering aangeboden aan de COTAN op basis van de meest recente afnames. 

Nederlands Instituut van Psychologen

Commissie Testaangelegenheden Nederland

Beoordeling van de SAQI 2008

 

I. Uitgangspunten bij de testconstructie voldoende
IIa. Kwaliteit van het testmateriaal goed
IIb. Kwaliteit van de handleiding goed
III. Normen goed
IV. Betrouwbaarheid goed
Va. Begripsvaliditeit voldoende
Vb. Criteriumvaliditeit onvoldoende