Open

Nieuws

Pesten, een ernstige volksziekte

Analyse van de testgegevens van bijna 90.000 leerlingen heeft schokkende cijfers naar voren gebracht. Ongeveer 76% van de leerlingen is tenminste in enige mate betrokken bij het pesten van anderen. 40% van de leerlingen is relatief sterk betrokken bij pesten van anderen.

Welkom

De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart, de houdingen t.a.v. het schoolleven.

MOTIVATIE  (houding t.a.v. schoolwerk)
WELBEVINDEN  (houding t.a.v. school)
ZELFVERTROUWEN  (houding t.a.v. eigen capaciteiten)

Doelgroep

De SAQI is bestemd voor leerlingen van 9-16 jaar:

Basisonderwijs Groep 6, 7 en 8
Voortgezet Onderwijs Klas 1 - 4 
Voor het Speciaal Onderwijs is een aparte versie beschikbaar, SAQI OpMaat: www.opmaat.saqi.nl/

Adaptieve afname:
snel en zeer betrouwbaar

Bij adaptief testen past de afnameprocedure zich aan de leerling aan. Afhankelijk van de gegeven antwoorden worden bepaalde items juist wel, en andere juist niet meer aangeboden. I.p.v 144 items over houdingen worden er gemiddeld 87 afgenomen. Voordelen: korte afnameduur, meer plezier bij de leerlingen die daardoor serieuzer invullen en hogere betrouwbaarheid bij de normering.

Pestgedrag & schoolveiligheid

Optioneel is de keuze voor extra items over pestgedrag en/of schoolveiligheid. Pesten omvat items over pesten en gepest worden. Schoolveiligheid betreft algemene, sociale en fysieke schoolveiligheid.

Auditief

Voor leerlingen met dyslexie of taalachterstand is er de mogelijkheid de teksten en de items te horen. Als een leerling het ‘luidsprekertje’ bij een tekst of item aanklikt, dan wordt de tekst of het item voorgelezen.

Kosten

De SAQI kost €2,65 (ex BTW) per leerling. Geen verdere kosten. Facturering achteraf.

Gratis proefafname

Wij raden u, en eventueel uw collega's, aan de SAQI eerst zelf te doen. U weet dan hoe het werkt, wat uw leerlingen te wachten staat en hoe de rapportage er uitziet. Bovendien kunt u uw leerlingen beter instrueren. Zie ook de handleiding.

Informatie

U kunt hieronder de handleiding voor de beheerder (bijv. intern begeleider) en leerkracht downloaden.

Handleiding Beheerder

Rapportages voorbeelden

Voorbeeld klasrapportage

Voorbeeld individuele rapportages per klas

Voorbeeld individuele rapportage

 

Contact

Voor vragen over aanmeldingen, afnameprocedures, downloaden en interpreteren van rapportages kunt u zich wenden tot:

8.30 – 16.30 uur:
06 – 10 06 02 83 (Pepijn Straatman)
pepijn.straatman@psitestuitgevers.nl

Bij geen gehoor:
06 – 51 23 26 44 (Peter Tamboer)
peter.tamboer@psitestuitgevers.nl