Beste klant, vanaf 17-12-2018 is de SchoolVeiligheid-vragenlijst online beschikbaar op www.saqi.nl! Drie nieuwe schalen: 'Algemene veiligheid op school', 'Fysieke veiligheid op school' en 'Sociaal-emotionele veiligheid op school'. Binnenkort komt er een optie om met terugwerkende kracht deze vragenlijst af te nemen.

Nieuws

Pesten, een ernstige volksziekte

Analyse van de testgegevens van bijna 90.000 leerlingen heeft schokkende cijfers naar voren gebracht. Ongeveer 76% van de leerlingen is tenminste in enige mate betrokken bij het pesten van anderen. 40% van de leerlingen is relatief sterk betrokken bij pesten van anderen.

Welkom

SAQI nu volledig adaptief en auditief

De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. De SAQI meet

  • de MOTIVATIE voor schoolvakken
  • de TEVREDENHEID met school
  • het ZELFVERTROUWEN

NIEUW:  Leerkrachtbeoordeling

Naast het zelfbeoordelen van de leerling, kunt u desgewenst per leerling uw eigen oordeel toevoegen. U moet dan een aantal items beantwoorden die de leerling ook heeft beantwoord. De overeenkomsten of verschillen in beoordeling tussen u en de leerling op de drie bovenstaande hoofdschalen worden berekend en gerapporteerd.

Bij de SAQI gebeurt alles via het internet: het voorbereiden van de afnames, de afnames en de rapportages. U bepaalt zelf wanneer u test; aan het eind van de dag kunt u de resultaten oproepen.

Volledig adaptief: sneller en net zo betrouwbaar

Bij adaptief testen past de computergestuurde test zich aan. Afhankelijk van de gegeven antwoorden worden bepaalde items juist wel, en andere juist niet meer aangeboden. Als de eindscore met een betrouwbaarheid van 95% te bepalen is, dan wordt de afname gestaakt. Hierdoor is de ene leerling bijv. al na 76 items klaar, maar een andere na 126; dat wisselt dus per leerling. Twee voordelen: tijdwinst en meer plezier bij de leerlingen, die nu geen ‘overbodige’ vragen meer hoeven te beantwoorden.

Auditief

Voor dyslectische leerlingen of leerlingen met taalachterstand in het algemeen is er nu de mogelijkheid de teksten en de items te horen. Als een leerling het ‘luidsprekertje’ bij een tekst of item aanklikt, dan wordt de tekst of het item voorgelezen.

Kosten

De SAQI kost €2,30 (ex BTW) per leerling. Geen verdere kosten. Facturering achteraf.

Gratis Proeftest voor de Leerkracht

Wij raden u, en eventueel uw collega's, aan de SAQI eerst zelf te doen. U weet dan hoe het werkt, wat uw leerlingen te wachten staat en hoe de rapportage er uitziet. Bovendien kunt u uw leerlingen beter instrueren. U kunt een klas 'aanmaken' die u bijv. LERAAR noemt en stelt u deze in op de normgroep van de klas die u wilt testen. Als u uw naam e.d. invult, geeft u dan ook de leeftijd op die bij die klas hoort, bijv. 12 jaar bij Groep 8 BO.

Als u ons via de mail voor het eind van de maand bericht, dat u de proeftest heeft gedaan, dan verwijderen wij deze test(s) en sturen hiervoor geen factuur.

Informatie

Voor vragen over aanmeldingen, rapportages en nieuwe producten kunt u zich altijd wenden tot Peter Tamboer:

Mail: 

peter.tamboer@psitestuitgevers.nl


Tel: 0651232644