Open

Nieuws

Pesten, een ernstige volksziekte

Analyse van de testgegevens van bijna 90.000 leerlingen heeft schokkende cijfers naar voren gebracht. Ongeveer 76% van de leerlingen is tenminste in enige mate betrokken bij het pesten van anderen. 40% van de leerlingen is relatief sterk betrokken bij pesten van anderen.

Beheer van het schoolaccount en praktische informatie

Links op deze pagina staat een kopje 'Afname instructies'. Op deze pagina kunt u alle praktische informatie vinden omtrent de afnames, inloggen, aanmaken van klassen, beheer van de gebruikers etc.

Schoolveiligheid

De SAQI omvat een volledige veiligheidsmonitor die goedgekeurd is door de Onderwijsinspectie m.b.t. de jaarlijkse verplichting om veiligheid in kaart te brengen. Zie hier: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid/instrumenten-monitoring-sociale-veiligheid

Als u de SAQI inclusief de pest- en veiligheidsschalen afneemt, verplicht dat niet om deze ook te gebruiken voor de Onderwijsinspectie. Als u dat wel wilt, kunt u ons dat voor het eind van het seizoen laten weten, dan zorgen wij ervoor dat de gegevens op de juiste manier naar de Onderwijsinspectie gestuurd worden. 

Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst

Als u gebruik maakt van onze producten, gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Tevens hebben wij de Verwerkersovereenkomst omgezet naar de nieuwste versie 4.0. U kunt deze downloaden en ondertekenen. Zie hier (onderaan de pagina): https://www.psitestuitgevers.nl/

Inhoud

De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart, de houdingen t.a.v. het schoolleven.

WELBEVINDEN  (houding t.a.v. school)
MOTIVATIE  (houding t.a.v. schoolwerk)
ZELFVERTROUWEN  (houding t.a.v. eigen capaciteiten)

Doelgroep

De SAQI is bestemd voor leerlingen van 9-16 jaar:

Basisonderwijs Groep 6, 7 en 8
Voortgezet Onderwijs Klas 1 - 4 
Voor het Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs (en eventueel sommige richtingen van VMBO) is een aparte versie beschikbaar, SAQI OpMaat: www.opmaat.saqi.nl/

Adaptieve afname: snel en zeer betrouwbaar

Bij adaptief testen past de afnameprocedure zich aan de leerling aan. Afhankelijk van de gegeven antwoorden worden bepaalde items juist wel, en andere juist niet meer aangeboden. I.p.v 144 items over houdingen worden er gemiddeld 87 afgenomen. Voordelen: korte afnameduur, meer plezier bij de leerlingen die daardoor serieuzer invullen en hogere betrouwbaarheid bij de normering.

Kosten

De SAQI kost €2,65 (ex BTW) per leerling. Geen verdere kosten. Facturering achteraf.

Gratis proefafname

Wij raden u, en eventueel uw collega's, aan de SAQI eerst zelf te doen. U weet dan hoe het werkt, wat uw leerlingen te wachten staat en hoe de rapportage er uitziet. Bovendien kunt u uw leerlingen beter instrueren. Zie ook de handleiding. Of bij de 'Afname Instructies' links op deze pagina.

Informatie

U kunt hieronder de handleiding voor de beheerder (bijv. intern begeleider) en leerkracht downloaden.

Handleiding Beheerder

Handleiding Leerkracht

Rapportages voorbeelden

Voorbeeld klasrapportage

Voorbeeld individuele rapportages per klas

Voorbeeld individuele rapportage

 

Contact

Voor vragen over aanmeldingen, afnameprocedures, downloaden en interpreteren van rapportages
kunt u zich wenden tot Peter Tamboer.

E-mail:
pepijn.straatman@psitestuitgevers.nl

peter.tamboer@psitestuitgevers.nl

Telefoon:
06 – 10 06 02 83 of 06 – 51 23 26 44