Open

Nieuws

Pesten, een ernstige volksziekte

Analyse van de testgegevens van bijna 90.000 leerlingen heeft schokkende cijfers naar voren gebracht. Ongeveer 76% van de leerlingen is tenminste in enige mate betrokken bij het pesten van anderen. 40% van de leerlingen is relatief sterk betrokken bij pesten van anderen.

 

Schoolveiligheidsmonitor SAQI 2023 – 2024

Deadline 30 juni

Beste klant van Psi Testuitgevers,

Een door de Onderwijsinspectie goedgekeurde schoolveiligheidsmonitor is opgenomen in de SAQI (nog niet in de SVL en OpMaat!). U kunt ervoor kiezen om de schoolveiligheidsmonitor van de SAQI te gebruiken voor de jaarlijkse verplichte monitor. Maar als u de SAQI heeft afgenomen, betekent dat niet dat u daartoe verplicht bent. Het is een eigen keuze om de SAQI hiervoor te gebruiken. Als u kiest voor de schoolveiligheidsmonitor van de SAQI, kan Psi Testuitgevers de gegevens van uw school aanleveren bij de Onderwijsinspectie. Deze gegevens zijn uitsluitend schoolgemiddeldes en geen gegevens van individuele leerlingen of klassen.

Meer informatie over de monitor schoolveiligheid en diverse weblinks van de Onderwijsinspectie kunt u vinden in het menu links op deze pagina bij "Algemene informatie".

Als u voor de SAQI kiest, zijn drie zaken belangrijk:

1. Toestemming geven aan ons om de gegevens aan te leveren bij de Onderwijsinspectie, per e-mail.

2. Aangeven of uw school op representatieve wijze de schoolveiligheidsmonitor gebruikt heeft. Psi Testuitgevers is niet aansprakelijk als u niet voldoet aan een representatieve afname. Representatieve afname wil zeggen dat alle klassen gemonitord dienen te worden. Dit kan ook met een representatieve steekproef uit alle leerlingen. Als u bijvoorbeeld alleen de eerste en tweede klassen heeft afgenomen, dienen er aanvullende afnames gedaan te worden in de hogere klassen. Als u niet geheel aan representatieve afnames kan voldoen, kunt u dit en de reden waarom niet doorgeven aan ons. Wij nemen dit dan op in het aanleveringsdocument. Voor het basisonderwijs volstaat monitoring vanaf groep 6.

3. De deadline voor aanlevering is 30 juni. Graag horen wij ruim voor die tijd van u als u wilt dat wij de gegevens naar de Onderwijsinspectie sturen. Als u vragen heeft, bijvoorbeeld over de representativiteit, neem dan even telefonisch contact met mij op.

Vriendelijke groeten,

Peter Tamboer

Directeur Psi Testuitgevers

06 – 51 23 26 44

peter.tamboer@psitestuitgevers.nl

 

 

Beheer van het schoolaccount en praktische informatie

Links op deze pagina staat een kopje 'Afname instructies'. Op deze pagina kunt u alle praktische informatie vinden omtrent de afnames, inloggen, aanmaken van klassen, beheer van de gebruikers etc.

Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst

Als u gebruik maakt van onze producten, gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Tevens hebben wij de Verwerkersovereenkomst omgezet naar de nieuwste versie 4.0. U kunt deze downloaden en ondertekenen. Zie hier (onderaan de pagina): https://www.psitestuitgevers.nl/

Inhoud

De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart, de houdingen t.a.v. het schoolleven.

WELBEVINDEN  (houding t.a.v. school)
MOTIVATIE  (houding t.a.v. schoolwerk)
ZELFVERTROUWEN  (houding t.a.v. eigen capaciteiten)

Doelgroep

De SAQI is bestemd voor leerlingen van 9-16 jaar:

Basisonderwijs Groep 6, 7 en 8
Voortgezet Onderwijs Klas 1 - 4 
Voor het Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs (en eventueel sommige richtingen van VMBO) is een aparte versie beschikbaar, SAQI OpMaat: www.opmaat.saqi.nl/

Adaptieve afname: snel en zeer betrouwbaar

Bij adaptief testen past de afnameprocedure zich aan de leerling aan. Afhankelijk van de gegeven antwoorden worden bepaalde items juist wel, en andere juist niet meer aangeboden. I.p.v 144 items over houdingen worden er gemiddeld 87 afgenomen. Voordelen: korte afnameduur, meer plezier bij de leerlingen die daardoor serieuzer invullen en hogere betrouwbaarheid bij de normering.

Kosten

De SAQI kost €2,65 (ex BTW) per leerling. Geen verdere kosten. Facturering achteraf.

Gratis proefafname

Wij raden u, en eventueel uw collega's, aan de SAQI eerst zelf te doen. U weet dan hoe het werkt, wat uw leerlingen te wachten staat en hoe de rapportage er uitziet. Bovendien kunt u uw leerlingen beter instrueren. Zie ook de handleiding. Of bij de 'Afname Instructies' links op deze pagina.

Informatie

U kunt hieronder de handleiding voor de beheerder (bijv. intern begeleider) en leerkracht downloaden.

Handleiding Beheerder

Handleiding Leerkracht

Rapportages voorbeelden

Voorbeeld klasrapportage

Voorbeeld individuele rapportages per klas

Voorbeeld individuele rapportage

 

Contact

Voor vragen over aanmeldingen, afnameprocedures, downloaden en interpreteren van rapportages
kunt u zich wenden tot Peter Tamboer.

E-mail:
pepijn.straatman@psitestuitgevers.nl

peter.tamboer@psitestuitgevers.nl

Telefoon:
06 – 22 97 15 90 of 06 – 51 23 26 44